Home

Therapie Taman werkt met contracten met alle zorgverzekeraars. Binnen de overeenkomsten behandelen we met fysio en manueeltherapie. Overige behandelingen als osteopathie, cranio-sacraal therapie behandel combinaties met fysio- manueeltherapie en dry needling vallen buiten de door de zorgverzekeraars toegestane behandelingen en zijn onder gebracht onder Fysiolutions®. Visueel-vestibulair onderzoek en therapie is onder gebracht onder Visiolutions®.